Y

apılandırılmış bir sistem yalnızca gerekli bilgi ve becerilere sahip hizmet sağlayıcılardan oluşan bir ekiple faaliyete geçirilebilir. Bu nedenle, yapılandırılmış bir adli yardım sistemi belli kapasitesi olan avukatlar gerektirmektedir ve bu kapasitelerin düzenli olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

Adli yardım alanında kariyerlerinin başındaki avukatların deneyim ve itibar kazanırken adli yardım davası alması oldukça yaygındır. Yeni avukatlar, daha az deneyimle ve müvekkillerinin ihtiyaçlarına ilişkin daha az destek veya spesifik eğitimle en zorlayıcı adli yardım dava yükünü üstlenmektedir. Stajyer avukatlar genellikle ücret düzenlemesinden dolayı adli yardım dosyalarıyla ilgili herhangi bir yardım almamakta veya bu dosyalarla ilgili herhangi bir deneyim kazanmamaktadır. Öte yandan, avukat sayısı artmaktadır ve düzenli bir şekilde sunulması gereken daha kalıcı bir eğitim müfredatına ihtiyaç vardır, bu aynı zamanda farklı bir altyapı gerektirmektedir.

Adli yardımla ilgili olarak avukatların kırılgan gruplara daha iyi hizmet sunmak için spesifik eğitimlere ihtiyacı vardır. Bu eğitimlerde, avukatların belli travmalarla, psikolojik durumlarla, travma sonrası stres bozukluğuyla başa çıkmaları için bilgi verilmelidir. Buna ek olarak, SILA Aşama I’de bildirildiği üzere, uygulamada adli yardım büyük ölçüde aile hukuku konularına ve boşanmaya odaklanmak yerine daha geniş kapsamlı yasal konularda sunulmalıdır. Bu, boşanma davalarının önemini göz ardı etmek anlamına gelmemekte fakat kiracılık, nüfus kaydı ve idari kararlar dahil olmak üzere şu anda sınırlı adli yardım desteği alan kırılgan grupların karşılaştığı yasal sorunların kapsamlılığının altını çizmektedir. Avukatların yalnızca hukuki konularda değil aynı zamanda müvekkillerine daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olacak tekniklerle ilgili ve sadece müvekkillerine yardım etmek için değil ayrıca kendilerini korumak için öz bakımı öğrenmeleri için düzenli eğitimlere ihtiyacı vardır.

SILA Aşama I’in İhtiyaç Analizi ve Öneriler Raporu, CMK avukatları için eğitim modüllerinin geliştirilmesinde rehber bir kaynak olarak kullanılmıştır. Eğitim materyalleri arasında eğitim modülleri, toplumsal cinsiyet önyargısı kısa testi, dezavantajlarla karşılaşan kişileri savunmaya hazırlanmak için adli yardım müvekkillerine yönelik dosya strateji şablonu, vaka çalışması olarak müvekkil hikayeleri, değerlendirme testi ve bibliyografya yer almıştır. Uygulamada, eğitimlerin ilk aşaması, yüz yüze oturumlardan oluşan iki tam gün içeren, vaka çalışmalarının verildiği, küçük grup tartışmalarının ve kısa derslerin yer aldığı “pilot eğitim” olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim materyalleri, pilot uygulamadan elde edilen geri bildirimlere göre revize edilmiştir ve revize edilen materyaller İstişare Grubuna ve 79 Baronun Staj Eğitim Komisyon Başkanlarına sunulmuştur.

Her bölgenin ihtiyaçları ve dinamiklerine bağlı olarak eğitimleri, uygulama tekniklerini ve modüllerin verilmesine ilişkin önerileri sunmak amacıyla barolar için kullanıcı dostu bir Eğitim Modülleri El Kitabı hazırlanmıştır. El Kitabı, eğitici için notlar, tüm öncelik alanları (kadınlar, çocuklar, engelliler, LGBTI bireyler, mülteciler) için girdiler, konuşma ve sunum notları ve eğiticiler için pratik bilgiler içermektedir. Son olarak, SILA Aşama I’de, dezavantajlı gruplara yönelik adli yardım hizmetlerinin iyileştirilmesi için ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılmasına ilişkin önerileri içeren Avrupa ve BM standartlarına uygun CMK Avukatlarına yönelik İhtiyaca Özel Adli Yardım Kılavuzu hazırlanmıştır.

SILA Aşama I’de geliştirilen ve sunulan içerikler ve teknikler, avukatların alışkın olmadığı tarzda eğitimler olmuştur ve avukatların yeni metodolojileri ve yaklaşımları benimsediği ve açık fikirli, interaktif ve adli yardıma ilişkin farklı eğitimler alma konusunda istekli olduğu gözlemlenmiştir.

Adli yardımın ihtisaslaşma alanı olduğu göz önünde bulundurulduğunda öğrenecek ve uygulanacak birbiriyle ilgili birçok yön vardır, adli yardıma dahil olan genç ve daha az deneyimli avukatların sayısı artmaktadır, dezavantajlı gruplara yönelik hizmet sağlayan avukat ihtiyacı artmaktadır, hizmet kalitesi avukatın gerekli hizmeti verme kapasitesine bağlıdır ve avukatlar daha fazla eğitim alma konusunda isteklidir, e-öğrenmenin adli yardım sisteminin bu genel ihtiyaçlarını karşılamak için etkin ve etkili bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Hedef grup, akıllı telefon kullanan ve yeni jenerasyon eğitim yöntemlerine açık olan gençlerdir. Bu nedenle, yeni tekniklerle online araçları kullanan yeni eğitimler ve bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelerden faydalanılması, kapasite geliştirme için ele alınması gereken yeni bir alan gibi görünmektedir. TBB, 2010 yılında 70.000 olan toplam avukat sayısının şu anda 120.000 olduğunu ve beş yıl içinde bu sayısının 200.000’e çıkmasının beklendiğini belirtmektedir. Online ve mobil eğitim araçları, on binlerce yeni avukata ulaşmak için eşsiz ve uygun maliyetli bir model sunmaktadır.