A

dli yardım hizmetlerine dahil olan birçok aktör ve paydaş vardır, bunların tamamı hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması için önemli rol oynamakta ve önemli sorumluluklar taşımaktadır. Ancak bu görev ve sorumluluklar yalnızca tüm aktör ve paydaşlar entegre, koordineli ve iyi iletişim içinde olduğunda yerine getirilebilmektedir. Tüm sistem yaklaşımlarında olduğu gibi ilgili tüm aktörlerin koordinasyonu ve iş birliği, sorunsuz uygulama, başarı ve daha ileri gitmek için önemli bir rol oynamaktadır.

SILA Aşama I’de gerçekleştirilen araştırmaya göre, kırılgan grupların adli yardımla ilgili farkındalıklarının artırılmasına yönelik sahada faaliyet gösteren uzun bir STK listesi olmasına rağmen bazı barolar hukuki destek açısından sahada faaliyet gösteren STK’larla ilgili ve STK’ların hizmetlerinden nasıl faydalanabileceklerine ilişkin bilgiye sahip değillerdir. Baroların kendi bölgelerindeki STK’lar, STK’ların uzmanlık alanları, çalışma alanları ve kapasiteleriyle ilgili bilgilendirilmesi gerekmektedir.

STK’lar, barolarla iş birliği yapma konusunda isteklidir ve vatandaşların adli yardım konusundaki farkındalığını artırmak için adli yardım komisyonlarıyla sürekli iletişim halinde olmak istemektedir. Bu iş birliği ayrıca sorunlara ortak çözüm bulunması ve vatandaşların adli yardım avukatlarının hizmet kalitesine ilişkin şikayetlerinin azaltılması için sistemdeki sorunların ve sıkıntıların bulunmasına yardımcı olacaktır. STK’lar, Adalet Bakanlığı, TBB ve Barolar arasındaki iş birliği güçlendirilirse, hizmetler daha geniş alanlarda sunulabilir ve kırılgan gruplara erişim kolaylaşabilir. Aslında STK’lar dahil olmak üzere sistemin paydaşları arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin, vatandaşlara, özellikle kırılgan gruplara adli yardım hizmetlerinin ulaşmasına yardımcı olacağı ve adli yardım faydalanıcılarının sayısının artacağı büyük ölçüde desteklenmektedir.

Sıla Aşama I’de, hukuki destek ihtiyacı olan kırılgan grupların kime danışacakları konusunda bilgi sahibi olmadığı ve avukatların kendilerinin gerçeklikleri ve gerçek ihtiyaçlarının farkında olup olmadıkları konusunda emin olmadıkları bildirilmiştir. SILA Aşama I’de hazırlanan Strateji ve Yol Haritasının amaçları vatandaşlar arasında adli yardım hizmetlerine ilişkin farkındalığı artırarak adli yardım sisteminden faydalanan kişilerin sayısının artırılmasına odaklanmaktadır. STK’lar, TBB, barolar ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin, adli yardım hizmetlerinden faydalanan kırılgan kişilerin sayısının artırılmasında etkisi olacaktır. Yerel düzeyde, barolar ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, STK’ların katkısı ve yardımıyla kırılgan gruplara ulaşabilir ve kişilerin adli yardım hizmetlerine ilişkin farkındalıklarını artırabilir. Öte yandan, SILA Aşama I’deki ihtiyaç analizi çalışmalarına göre, STK’lar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi de avukatların kırılgan grupların ihtiyaçlarını anlamalarına ve hukuki destek sırasında kırılgan gruplarla çalışırken kendi beceri ve davranışlarını geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Son olarak, ilgili tüm aktörler arasında ağ kurulmasının hakimler, savcılar ve kolluk kuvvetlerinin farkındalığının artırılmasına yararı vardır ve düzenlemelerin farklı şekilde yorumlanmasını ve farklı şehirlerde farklı uygulamaları önlemektedir.