I

LAP Aşama I’in bölge toplantıları, hakimler, savcılar, avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmiş ve bazı alanlarda ve spesifik durumlarda STK’lar, TBB ve baroların iş birliği kurduğunu ve sonuçlara ulaştığını, sistematik ve yapılandırılmış iş birliği istendiğinin altının çizildiği kaydedilmiştir. TBB, barolar ve STK’lar dahil tüm aktörlerin net süreçlerle iş birliği yaptığı iyi yapılandırılmış bir adli yardım sunma sisteminin gerekli hukuki desteği daha hızlı ve daha faydalı bir şekilde sunacağı oldukça önemlidir.

Ankara Barosu tarafından 2011 yılında başlatılan Gelincik Projesi, adli yardım sunumundaki tüm aktörler arasında yapılandırılmış bir iş birliğinin olduğu iyi uygulama örneklerinden biridir. Gelincik Projesi genellikle kadınlar başta olmak üzere, hukuki desteğe ihtiyaç duyan toplumsal cinsiyet temelli şiddet mağdurlarına ulaşmakta, vatandaşların adli yardım hizmetlerine ilişkin farkındalığını artırmakta ve daha kapsayıcı ve etkin adli yardım hizmetleri sunulması için STK’lar, bakanlıklar, belediyeler ve barolar arasında koordinasyon sağlamaktadır. Gelincik’in nitelikleri arasında, iyi yapılandırılmış, yüz yüze ve mağdurlarla ve dezavantajlı gruplarla temas halinde olan başta belediyeler olmak üzere STK’lar ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde ulaşılmasının kolay olduğu bir danışmanlık hizmeti yer almaktadır. Protokoller aracılığıyla merkezler, yardım hattı, mevcut ekipler ve kurumlar arasında kurulmuş olan ağ, adli yardımın daha sistematik bir şekilde tasarlanmasına ve sunulmasına yardımcı olmaktadır. Gelincik uygulamasının iyi işleyen ve sorunlara çözüm getirme adımlarına dayanarak, bu tür sistematik bir yaklaşım adli yardım sunumunda yapılandırılmış iş birliği için geliştirilebilir. SILA Aşama I raporlarında açık bir şekilde belirtildiği üzere, tüm barolarda kendini işine adamış birçok avukat vardır fakat yaptıkları yerel girişimler kişisel özverilerine dayanmaktadır, bu nedenle de uzun süre devam edememektedir. Sistematik bir yaklaşım olmaması, verilecek hizmetleri ve adli yardım hizmetlerinin uzun süreli olarak sürdürülebilir, güvenilir ve kaliteli olmasını önlemektedir.