Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Faz II (ILAP Projesi), ‘Faaliyet 1.1: Ağ Kurma ve Koordinasyon Uygulamaları’ kapsamında proje uygulayıcı ortakları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri 18 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak bir araya geldi.

Projenin adli yardım uygulamaları konusunda sahada çalışan STK ve Barolar arasındaki koordinasyonu güçlendirme bileşeni kapsamında düzenlenen II. Bölge Toplantısı etkinliğinde; iş birliği, mevcut durum ve iletişim temalarında bilgilendirici sunumların yanında koordinasyon, kurumsal kapasite ve görünürlük konularında ihtiyaçları belirleme ve analiz çalışmaları gerçekleştirildi.

İkinci Bölge Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Av. Ünsal TOKER, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Ramazan GÜRKAN, İsveç Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Malin STAWE ve UNDP Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Portföy Yöneticisi Sayın Burcu DIRAOR AYDIN’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Konuşmasında, projenin ‘Faaliyet 2.3: Altyapı Desteği ve Pilot Baroların İyileştirilmesi’ bileşeni kapsamında, 6 pilot ilde(Antalya, Balıkesir, Denizli, Mardin, Rize, Samsun) Şiddet Önleme Merkezlerinin kurulumunun tamamlandığını, Nevşehir’deki kurulum işinin yakından takip edildiğini; merkezlerde çalışacak avukatlara ve eğitici avukatlara yönelik kurumsal ve bireysel kapasite arttırma hedefiyle düzenlenen eğitimlerin Nisan-Mayıs 2021’de gerçekleştirildiğini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Ünsal TOKER, projenin Adalet Bakanlığı tarafından da yakından izlendiğini ve Türkiye’deki tüm illere yaygınlaştırılması hususunda görüş belirtildiğini, bunun projenin başarısıyla ilgili önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanlığı’nın kaliteli adli yardım hizmetlerini sürdürmek ve şiddet mağdurlarını desteklemek için attığı yeni adımlardan bahseden Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Ramazan GÜRKAN, ILAP Projesi’nin etkin adli yardım hizmetlerinin sürdürülmesine daha fazla katkı sağlayacağını belirtti. Bu konuda STK’larla iş birliği yapmaya ve daha fazla kişinin adli yardım hizmetlerine ulaşması için onlara destek vermeye istekli olduklarının da altını çizdi.

İsveç Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Malin STAWE, özellikle hukukun üstünlüğü, insan hakları ve cinsiyet eşitliği alanlarında farklı taraflarla yaptıkları çalışmalardan ve iş birliği programlarından kısaca bahsetti. Adli yardıma erişimi teşvik etmenin ve artırmanın öneminin ve ILAP Projesi’nin bu konudaki rolünün altını çizdi. Ayrıca, tüm proje ortaklarına Proje uygulamasındaki özverileri için teşekkürlerini iletti.

UNDP’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları tanıtarak ve adli yardım hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak bu hedefler ile ILAP Projesi arasındaki bağlantıya işaret ederek tüm ortakları ve katılımcıları selamlayan UNDP Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Portföy Yöneticisi Sayın Burcu DIRAOR AYDIN, Projenin, Proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının farklı yönlerini belirterek Türkiye’nin kalkınma politikası tarafından belirlenen hedeflere katkıda bulunacağının altını çizdi.

Açılış oturumu, Proje Yöneticisi Sayın Orhun Yurtvermez ve Proje Hukuk Uzmanı Sayın Musa Toprak’ın Projenin ilerleyişi ve bundan sonraki faaliyetler hakkında yaptığı açıklamalarla, koordinasyon faaliyetlerinin önemi vurgulanarak sona erdi.

Açılış oturumunun ardından Türkiye çapında kadın alanında faaliyetlerini yürüten dört STK’nın temsilcileri, Proje Sivil Toplum Uzmanı Sayın Yaşar Seyman’ın yöneticiliğinde proje kapsamında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ve sivil toplumun kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolü ve öneminden bahsetti. Bu oturumda Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sayın Sema Kendirci, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Genel Başkanı Sayın Nuray Karaoğlu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Sayın Gülsüm Kav, Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Sayın Halime Güner gerçekleştirdikleri konuşmalarda Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelede kendi deneyimlerinden, adli yardım hizmetlerine erişimin öneminden bahsetti ve ILAP Projesinin bu alandaki eksikleri tamamlama yönünde sunduğu imkanların altını çizdi.

Etkinliğin izleyen kısmında, Proje Hukuk Uzmanı Sayın Musa Toprak tarafından yönetilen interaktif etkinlik ve Proje Sivil Toplum Uzmanı Yaşar Seyman tarafından Sivil Toplum Kuruluşlarının durumu ve önemi konulu konuşması gerçekleştirildi. Ardından, şiddet mağdurlarının psikolojik, ekonomik ve hukuki desteğe nasıl ihtiyaç duyduklarını anlatan Proje Hukuk Uzmanı Sayın Sema Aksoy, mağdurların desteğe sahip olduklarını bildiklerinde şiddetle mücadelelerine katlanabileceklerini belirtti. Proje İletişim Uzmanı Sayın Gökhan Dinç ise, proje kapsamında kurulan merkezlerin görünürlüğünü anlatan bir sunum yaptı ve bu merkezlerde şiddet mağdurlarına yardım etmek gibi önemli bir girişimin görünürlük tarafına bir STK veya baro temsilcisi olarak nasıl katkıda bulunabileceğini aktardı.

İkinci Bölge Çalıştayı’nın öğleden sonra oturumunda, Proje İletişim Uzmanı Sayın Gökhan Dinç’in yöneticiliğinde, proje kapsamında pilot barolar nezdinde kurulmuş olan Şiddet Mağduru Destek Merkezleri’ni görünür kılma üzerine tüm katılımcıların dahil olduğu tartışmalar gerçekleştirildi, tartışmalar neticesinde, proje kapsamında hazırlanacak İletişim Kampanyasının hedef kitleleri, araçları ve mesajları belirlendi.

Çalıştayın son kısmında, pilot illerde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile pilot barolar, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon üzerine tartışmalar gerçekleştirildi, pilot illerden katılan STK ve baro temsilcileri illerindeki güncel durumu aktararak koordinasyon ve iş birliğinin arttırılması için yerelde atılabilecek adımları proje paydaşlarıyla istişare etme fırsatı buldu.