“Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Faz II (ILAP)” kapsamında Antalya, Balıkesir, Denizli, Mardin, Rize ve Samsun’da kurulan Şiddet Mağduru Destek Merkezleri 24 Şubat 2022 tarihinde Ankara Hilton Otel’de düzenlenen tören ile açıldı.

Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımla ve hibrit olarak gerçekleştirilen törene, proje ortaklarının ve pilot baro temsilcilerinin yanı sıra Ankara’daki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.

Tören, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Sibel Suiçmez, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın Louisa Vinton, T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Ramazan Gürkan, ve İsveç Türkiye Büyükelçisi Sayın Staffan Herrström’ün açılış konuşmaları ile başladı.

Konuşmasında, Şiddet Mağduru Destek Merkezlerinin açılmasıyla ulaşılacak mağdurlara hukuki destek sunabilme imkanının oluşmasından Türkiye Barolar Birliği olarak mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sağkan, şiddet gerçekliği ile yapılacak mücadelenin uzun soluklu ve tutarlı bir kültürün oluşmasıyla sağlanabileceğine dikkat çekerek projenin kilit unsurları olan koordinasyon, sistematik yaklaşım, kapasite geliştirme ve farkındalığın arttırılmasıyla birlikte Türkiye Barolar Birliği olarak her alanda şiddete karşı mücadeleye katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şiddetin toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın bir ürünü olduğunu vurgulayan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Sibel Suiçmez, proje kapsamında koordinasyonun artırılacağını, pilot barolar aracılığıyla kurulan sistemin geliştirileceğini, ihtiyaca özel pilot uygulamaların hayata geçirilmesi yoluyla adli yardım hizmetlerinin iyileştirileceğini ve avukatların kapasitelerinin artırılacağını belirtti. Bununla beraber, Sayın Suiçmez merkezler aracılığıyla, yasal koruma mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Proje kapsamında kurulmuş olan merkezlerin, adalete erişimi destekleme ve cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda kilit bir unsur olacağını belirten Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın Louisa Vinton, şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerin merkezler aracılığıyla izleneceğinin ve değerlendirileceğinin altını çizmiştir. Ayrıca, Sayın Vinton merkezlerin ulusal düzeyde yayılması için proje partnerleriyle birlikte çalışılacağının altını çizdi.

T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Ramazan Gürkan, Bakanlığın şiddet mağduru kırılgan gruplara yönelik kapsamlı çalışmalarından söz ederek Şiddet Mağduru Destek Merkezleri’nde görev yapacak olan avukatlarla iş birliğinin öneminin altını çizdi. Projenin önemli bileşenlerinden biri olan performans kriterlerinin adli yardım hizmetlerinin etkin ve verimli işlemesini sağlamak adına gözetilmesi gerektiğini belirten Sayın Gürkan, proje kapsamında özel eğitim alan avukatların merkezlerde görev yapmasının başvuruculara sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağını da vurguladı.

Şiddet Mağduru Destek Merkezlerinin altı ilde kurulmasından mutluluk duyduklarını dile getiren İsveç Türkiye Büyükelçisi Sayın Staffan Herrström, merkezlerin adalete erişimi sağlamasını ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadeleyi desteklemesini umduklarını belirtti. Sayın Herrström, ayrıca, pilot baroların merkezleri sahiplenmesinin ve başvuruculara sunulan hizmet kalitesinin sağlanması konusunda istekliliklerinin öneminin altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından pilot baro temsilcilerinin çevrimiçi katılımıyla eş zamanlı ve hibrit olarak kurdele kesme töreni gerçekleştirildi.

Törenin ikinci kısmında, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Baroların Rolü ve Adli Yardım” konulu konferans düzenlendi. Panel konuşmacıları Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Sayın Aslı Koçak Arıhan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü ve Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halime Güner’di. Panel proje hukuk uzmanı Sayın Musa Toprak tarafından yönetildi.

Sayın Aslı Koçak Arıhan, iş birliği, kapasite geliştirici eğitim ihtiyacı ve nitelikli adli yardım hizmet sunumu konusunda bilgi ve deneyimlerini aktardı. Sayın Canan Güllü ise adalete erişimin artırılması için sivil toplum kuruluşlarının sunabileceği destekleyici hizmetleri ve deneyimlerini paylaştı. Son konuşmacı olan Sayın Halime Güner ise kadına karşı şiddetin önlenmesi için sivil toplumun yönlendirici rolü ve farkındalık yaratılması için gerekli çalışmalar konusunda bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Açılış töreni katılımcıların merkezler için iyi dileklerini sunmasının ardından sona erdi.