Tüm proje faaliyetleri toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme amacıyla odaklanılan 4 ana sonuca ulaşmak için kurgulanmıştır. Proje lider ve ortak kuruluşları öncülüğünde ve proje ekibi eliyle uygulanan bu faaliyetler, sonuçlar bazında aşağıda detaylandırılmıştır.

Projenin “Koordinasyon” bileşeni kapsamında Türkiye’de adli yardım sisteminin güçlendirilmesi için kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları, avukatlar ve barolar arasındaki koordinasyonun artırılmasını amaçlamaktadır.

Bileşen Faaliyetleri ve Çıktıları:

 1. Mevcut Durum Analizi ve İhtiyaç Analizi Çalışması: STK’lar arasındaki Koordinasyon Üzerine Mevcut Durum Analizi ve İhtiyaç Değerlendirme Raporu, özellikle kadınlar, avukatlar, barolar ve TBB üstünden toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerin sunulması, her il için saha ziyaretleri bazında kısa değerlendirme raporları
 2. İletişim Ağı ve Koordinasyon Uygulamaları: İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek Bölgesel Çalıştaylar üzerine Raporlar (tüm çalıştayların tartışmalarını, sonuç ve gelecek dönem adımlarını içeren çıktılar)
 3. Koordinasyon üzerine Bilgi Notunun Geliştirilmesi: Koordinasyon Bilgi Notu

Sistem geliştirme bileşeni ile pilot barolarda adli yardım hizmetleri için sistematik ve yapılandırılmış yöntemin uygulanması ve iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda Kadına yönelik şiddet vakalarında baroların adli yardım kapasitelerinin geliştirilmesi de hedefler arasındadır.

Pilot barolarda iyi uygulamaları uygulayarak ve daha da geliştirerek özellikle kadına yönelik şiddet vakalarında adli yardım hizmetlerine yönelik sistematik ve yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirilmesini ve bu kapsamda 6 pilot baro dahilinde Şiddet Mağduru Destek Merkezleri’nin (ŞMDM) oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bileşen Faaliyetleri ve Çıktıları:

 1. Yönetmelik Çalışmaları: Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Adli Yardım Yönetmeliği Düzenlemesinin Gözden Geçirilmesi, Pilot Baroların Seçilmesi ve Düzenlemelerin Pilot Barolarda Adaptasyonu:
  • Eğitim müfredatı, programı, modülleri ve materyalleri
  • Tüm pilot illerde eğitim verilmesi
 2. Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi ve Eğitimlerin Düzenlenmesi: Hem eğitici eğitimleri hem de avukatlara yönelik profesyonel eğitimler
 3. Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Adli Yardım Hizmetlerinin Sağlanabilmesi için Pilot Barolarda Ofis Altyapısının Kurulması:
  • Tüm pilot barolar için Altyapı Destek Paketleri
  • Yenileme, teknik ekipman ve diğer ofis ekipmanı, lojistik tesislerin düzenlenmesi dahil olmak üzere altyapı ihtiyaçlarının sağlanması ve 6 pilot baro dahilinde Şiddet Mağduru Destek Merkezleri kurulması
 4. Kamuoyunda Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Adli Yardım Hizmetinin Farkındalığının Artırılmasına Yönelik İletişim Stratejisi ve Faaliyet Planının Geliştirilmesi: Tüm pilot barolar için basılı görünürlük ve promosyon materyalleri ve bilgilendirici videolar dahil olarak üzere PR kampanyaları geliştirilmesi ve yürütülmesi
 5. Şiddet Mağduru Destek Merkezleri’nde Yerel Gelincik Uygulamalarının İzlenmesi ve İncelenmesi: Tüm pilot baroların altı aylık faaliyet raporları

Bu bileşen ile İhtiyaca özel online eğitim programı ile adli yardımda hizmet veren avukatların kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bileşen Faaliyetleri ve Çıktıları:

 1. Tüm Modüllere Yönelik Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA)’ nin Yapılması ve Öncelikli Eğitim Modülleri Alanlarının Belirlenmesi:
  • Gerekli tüm modüllerle birlikte adli yardıma ilişkin ayrıntılı eğitim programının ek olarak sunulduğu EİA raporu
  • Proje sırasında pilot online eğitim için hazırlanacak öncelikli 5 modülün yer aldığı kısa liste
 2. Online Eğitime Yönelik Modüllerin Hazırlanması: Pilot online eğitim için 5 modül hazırlanması
 3. Online Eğitim Programı için Yazılım Altyapısının Hazırlanması:
  • Analiz raporu
  • Yazılım altyapısının tedariki ve pilot online eğitim için bu altyapının sunulması ve TBB’ye tüm teknik destek, lisans ve kodların sunulması.

Türkiye’deki baroların, adli yardım hizmetlerine ilişkin performans kriterleri ve değerlendirme mekanizması ile CMK avukatlarının görevlendirilmesine ilişkin otomasyon sistemiyle ilgili farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır.

Bileşen Faaliyetleri ve Çıktıları:

 1. İyi Uygulamalara ilişkin Uluslararası Çalışma Ziyaretleri : İki çalışma ziyareti ve ziyaret raporu
 2. Performans Yönetimine ilişkin Farkındalığın Artırılması için İletişim Planı Uygulanması :
  • Bir günlük ulusal konferans
  • İyi uygulama gerçekleştiren barolara 5 yerel çalışma ziyareti