Proje Amaç ve Hedefleri:

Proje, “Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Aşama I”in kazanımları ve sonuçları doğrultusunda, Türkiye’de adli yardım uygulamalarına yönelik daha koordineli, nitelikli ve sistematik bir yaklaşım geliştirilmesini ve adalete erişimin kolaylaştırılmasına ilişkin çalışmaların artırılması için performans yönetimi araçları ve mekanizmalarının faaliyet göstermesine ilişkin farkındalığın oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu amaçlara, adli yardım hizmeti sağlayıcıları (Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve avukatlar), kadın dernekleri ve sivil toplum arasında daha iyi koordinasyon sağlanması ve ağların geliştirilmesine ilişkin boşluklara yönelik mekanizmalar geliştirilmesi ve online eğitim aracılığıyla avukatların kapasitesinin artırılması aracılığıyla ulaşılacaktır.

Proje kapsamında, sistematik ve yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirmek amacıyla, toplumsal cinsiyet temelli şiddet mağdurlarına yönelik özel adli yardım hizmetlerine ilişkin pilot uygulamalar yapılacaktır. Proje ayrıca Aşama I’de oluşturulan adli yardım hizmetlerinin iyileştirilmesi için politika önerilerinin uygulamasını ele alacak ve Türkiye’de etkin, koordineli ve izlenen bir adli yardım sistemi sağlanması için getirilen performans kriterleri ve değerlendirme mekanizmalarının yaygınlaştırılmasıyla baroların kurumsal ihtiyaçlarını daha da destekleyecektir.

Projemiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından;

#5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
#16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
#17 Hedefler İçin Ortaklıklar

amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlıyor.

Hedeflerimizi nasıl gerçekleştireceğiz?

Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Aşama II

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından UNDP’nin teknik desteğiyle yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi” (Aşama I)

  • Sistemin etkin bir şekilde işleyişine ilişkin boşluklar ve ihtiyaçların belirlenmesi,
  • Avukatların kapasitesine ve avukatlar arasındaki koordinasyona yönelik öneriler ve programlar geliştirilmesi ve avukatların görevlendirilmesi,
  • Performanslarının izlenmesi ve ölçülmesi için otomasyon sisteminin güçlendirilmesi gibi faaliyetler ile Türkiye’deki adli yardım hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Türkiye’nin güney illerinde yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyelileri de içerecek şekilde dezavantajlı gruplara sunulan adli yardım hizmetlerine özel önem verilmiştir.İkinci Aşama, Türkiye Barolar Birliği, yerel barolar ve adli yardım sunan avukatların faaliyetlerinin kurumsal ve bireysel düzeyde kapasitesinin geliştirilmesi ve STK’lar ile iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesine odaklanmaktadır. Aşama I’de elde edilen deneyimler ve bulgulardan yola çıkarak Aşama II Projesi, kadınlar başta olmak üzere toplumsal cinsiyet temelli şiddet mağdurlarına yönelik özel adli yardım hizmetleri için pilot uygulamalar gerçekleştirecektir.Bu kapsamda aşağıdaki sonuçların elde edilmesi beklenmektedir.

Sonuç I: KOORDİNASYON

Türkiye’de adli yardım sisteminin güçlendirilmesi için kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları, avukatlar ve barolar arasındaki koordinasyonun artırılması

Sonuç II: SİSTEM GELİŞTİRME

Pilot barolarda iyi uygulamaları (Gelincik Projesi uygulamaları) uygulayarak ve daha da geliştirerek adli yardım hizmetlerine yönelik sistematik ve yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirilmesi

Sonuç III: KAPASİTE GELİŞTİRME

İhtiyaca özel bir eğitim program aracılığıyla adli yardım sunan avukatların kapasitesi artırılması

Sonuç IV: FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI

Türkiye’deki baroların, adli yardım hizmetlerine ilişkin performans kriterleri ve değerlendirme mekanizması ile CMK avukatlarının görevlendirilmesine ilişkin otomasyon sistemiyle ilgili farkındalığın artırılması