Şiddet Mağduru Destek Merkezleri, Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Aşama II Projesi’nin ikinci bileşeni ‘Faaliyet 2.3: Altyapı Desteği ve Pilot Baroların İyileştirilmesi’ kapsamında pilot barolarda kurulacak olan adli yardım merkezleridir. Destek Merkezleri tüm pilot baroların fiziki ve altyapı koşullarına uygun bir şekilde, durum tespiti amacıyla illere yapılan ziyaretler sonucunda uzmanlarımızın oluşturduğu ihtiyaç analizi ve durum analizi raporuna göre kurulmaktadır.

Adalete erişim, özellikle kırılgan ve dezavantajlı gruplar açısından oldukça önemlidir. Dezavantajlı gruplar, sahip oldukları haklara ücretsiz erişimlerinin reddedildiği ve genel toplumla karşılaştırıldığında yoksulluk, toplumsal dışlanma, ötekileştirme ve şiddete maruz kalma riski daha yüksek olan kişilerdir.

Adalete erişim için önemli bir araç olan adli yardım, Türkiye’de mevzuatta ve uygulamada güçlü bir tarihi olan ve uluslararası olarak tanınan bir insan hakkıdır. Özellikle toplumsal cinsiyet temelli şiddet mağdurlarına adli yardım hizmetlerinin sunulması amacıyla tüm pilot barolarda Destek Merkezlerinin uygulamalarının yaygınlaştırılması için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir;

  • Merkezler kurulmadan önce yerel barolarla görevlendirme sistemi ve diğer yasal gereklilikler görüşülecektir.
  • Bu merkezlerdeki personelin eğitimi, adli yardım hizmetinin kaliteli bir şekilde sunulacaktır.
  • Avukatlara eğitim verilecek ve davaları meslektaşlarının davalarından ayırt edilecektir.
  • Ankara’da olduğu gibi, hakimler ve savcılar, “gelincik avukatları”nın özverisini ve gayretini yakın bir zamanda fark edecektir. Bu da taraflar arasında güven ilişkisi kuracak ve ilerideki eylemler için sağlam bir temel oluşturacaktır.
  • Destek Merkezleri kurulduktan sonra ilerideki faaliyetler için çalıştaylar düzenlenecektir.
  • Hakimler ve savcıların katılımı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla sağlanacaktır.

Bu merkezler sistematik ve yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirmek amacıyla, toplumsal cinsiyet temelli şiddet mağdurlarına yönelik özel adli yardım hizmetlerine ilişkin pilot uygulamalardır.

Proje, kadınların güçlendirilmesini ve şiddete maruz kalan kişilere özgürlük verilmesini amaçlamaktadır. Türkiye’de adli sistemin güçlendirilmesi ile birlikte kişilerin korunması artacaktır. Türkiye’de daha etkin bir şekilde işleyen adli yardım sistemi kurmak için ve şiddete maruz kalan kişilerin korunması açısından daha fazla fırsat oluşturulması ile bu kişilere sürdürebilir çözümler sağlanması hedeflenmektedir. Destek Merkezleri aracılığıyla şiddet mağdurlarına yasal koruma sağlanması ve ikincil travmaya taviz vermeden güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri amaçlanmaktadır.

Merkezler, şiddete maruz kalan kadınların, hukuki danışmanlık ve korumadan güvenli bir şekilde faydalanabilecekleri alanlarda kurulacaktır.